Acne Away

Acne Away : ดูแลรักษาสิว

ด้วยเทคนิคการรักษาสิวที่ทันสมัย โดยการฉายแสงทำลายเชื้อแบคทีเรีย acne ที่เป็นบ่อเกิดของสิว ด้วยเครื่อง omnilux ที่จะปล่อยแสงช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียบนใบหน้า นอกจากนี้ยังมีสูตรมาร์คสิวเฉพาะที่มีส่วนผสมของ salicylic,zinc,tea tree ทำให้สามารถลดการอักเสบของสิวได้เป็นอย่างดี ทำให้การรักษาสิว เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และยังมีแพทย์คอยให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาสิว ด้วยความรู้อย่างแท้จริงอีกด้วย

omni1

omni2

aceaway