Oxy Detox

Oxy Detox : เติมออกซิเจนให้กับผิว

เป็นการกระตุ้นเซลล์ผิวใหม่ ด้วยการอัดอากาศแรงดัน สูงซึ่งจะเป็นตัวนำพาออกซิเจนบริสุทธิ์ น้ำเกลือ และวิตามิน เพื่อบำบัดเซลล์ผิว ด้วยละอองที่มีขนาดเล็กถึง 150 ไมครอน ผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บระหว่างทำ หลังทำจะรู้สึกถึงความชุ่มชื่นและเนียนใส

oxyqq

aaaaaaaaaaaaoxy1     oxy2