Refresh Eye

Refresh Eye : บำรุงตา

ด้วยสูตรเฉพาะของมาร์คใต้ตาช่วยลดรอยหมองคล้ำใต้ตา  ร่วมกับการใช้นวัตกรรม RF แก้ไข้ปัญหาริ้วรอยรอบดวงตา ขณะที่ทำผู้ป่วยจะรู้สึกสบายที่ดวงตา ผลลัพธ์ริ้วรอยเล็กน้อยจางหายไป อาการอ่อนล้าดีขึ้น รอยคล้ำใต้ดวงตาดีขึ้นeyeq